Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Tình Dục An Toàn - Giáo Dục Giới Trẻ

Tỷ Lệ Tình Dục Không An Toàn Ở Việt Nam Chiếm Tỷ lệ Rất Cao , Vì Thế Với Nhu Cầu Cuộc Sống Hiện Nay Phim Sex Là Một Món Ăn Khổng Thiếu Đối Với Giới Trẻ Trên 18+, Các Bộ Phim Sex Với Mục Đích Rèn Luyện Và Giáo Dục Giới Trẻ Để Cải Thiện Căn Bệnh Thế Kỷ AIDS/HIV Đang Hoành Hành Ở Việt Nam Hiện Nay 2012