Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Chiến Quốc 2011 - The Warring States 2011 Full

Phim  Chiến Quốc - The Warring States 2011


Lấy bối cảnh lịch sử của Trung Hoa thời Chiến quốc ( 475 - 221 trước công nguyên), bộ phim tập trung vào cuộc đấu trí giữa hai nhân vật lịch sử là Tôn Tẫn và Bàng Quyên...
Highslide JS

Highslide JS
Thêm chú thích