Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2011

Goodbye Miss Ripley Tập 1/2/3/4/5/67/8/9/10

Xem Phim Goodbye Miss Ripley Tập 1/2/3/4/5/6,Xem Phim Goodbye Miss Ripley Tập 7/8/9/10/11/12/13,Goodbye Miss Ripley Tập 14/15/16-Tập Cuối.