Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Phong Thần Diễn Nghĩa Tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

- Xem Phim Phong Thần Diễn Nghĩa Tập 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34 - The Legend And The Hero (2006) - Trọn Bộ - tập Cuối
- Diễn viên: Phạm băng băng, Mã cảnh đào, Lưu đức khải, Châu kiệt ,

Xem Phim Phong Thần Diễn Nghĩa