Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Việt Vương Câu Tiễn Tập 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16

- Xem Phim Việt Vương Câu Tiễn (lồng Tiếng) - Trọn Bộ (2006) Tập 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 - tập Cuối
- Diễn viên: Hồ Quân ,Trần Đạo,An Dĩ Hiên ,Giả Nhât Bình,Tả Tiểu Thanh ,
- Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc

Xem Phim Việt Vương Câu Tiễn