Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Phim Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30


Bộ phim "Ngôi biệt thự màu tro lạnh" phản ánh cuộc đấu tranh dữ dội quyết liệt chống tham nhũng ở một tỉnh miền Bắc (những năm 2000 – 2008).Xem Phim Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh Tập Cuối

Xem phim Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh