Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa HTV7 Trọn Bộ - Tam Quốc Chí Chất Lượng Cao

Xem Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa HTV7 Chất Lượng Cao,Tam Quốc Diễn Nghĩa Trọn Bộ,Tam Quốc Diễn Nghĩa Full,Tam Quốc Diễn Nghĩa Lồng Tiếng,Coi Phim Tam Quốc Chí,Tam Quốc Chí Online
Xem Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa Trọn Bộ

Hà Tiến chỉ huy các quan đại thần chẳng mấy chốc dập tắt được quân nổi loạn. Hà Tiến là anh rể vua và nhờ đó mà nhậm được chức đại tướng quân của triều đình. Tuy nhiên, Hà Tiến lại mắc mưu của đám hoạn quan, bị chúng lừa vào cung và giết chết. Liền sau đó các quan đại thần nổi giận chạy vào cung giết sạch đám hoạn quan này.
Trong số các quan lại cứu vua có Đổng Trác là thứ sử Tây Lương. Đổng Trác nhân cơ hội này vào cung bảo vệ vua. Sau đó ông ta phế truất Thiếu Đế và lập Trần Lưu Vương lên làm hoàng đế, rồi làm tướng quốc nắm hết quyền triều chính vào tay mình.