Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Bữa Tiệc Của Các Vị Thần Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14

Xem Phim Bữa Tiệc Của Các Vị Thần Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32- Bữa Tiệc Của Các Vị Thần Tập Cuối,
Xem Phim Bữa Tiệc Của Các Vị Thần
 Lấy bối cảnh của hoàng gia được đặt tên Arirang với các cuộc thi về những món ăn truyền thống. "Bữa tiệc của các vị thần" nói về hai người phụ nữ là đầu bếp họ luôn nghiên cứu và tìm tòi những món ăn độc đáo, họ đấu tranh muốn lên ngôi để kế thừa các món ăn hoàng gia thông qua các cuộc thi nấu ăn với nhau