Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Lan Quế Phường 18+ - Lan Kwai Fong Chất Lượng Cao


 Phim nói về cuộc sống về đêm ở Lan Quế Phường, những cám dỗ đầy rẫy trước mắt bạn trẻ và những quan niệm thoáng về tình yêu, tình dục của giới trẻ Hồng Kông ngày nay.
image image image
image image image
image image image
image image image