Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Cá Mập 2 Đầu - 2012 - 2 Headed Shark Attack Trọn Bộ Full HD

Xem Phim Cá Mập 2 Đầu 2012,Coi Phim Cá Mập 2 Đầu Trọn Bộ,Phim Cá Mập 2 Đầu Full HD,Xem Phim 2 Headed Shark Attack,2 Headed Shark Attack Online
Những người sống sót thoát khỏi một đảo san hô bỏ hoang sau khi một học kỳ tại tàu biển bị chìm đắm bởi một con cá mập hai đầu đột biến. Nhưng khi các đảo san hô bắt đầu ngập lụt, không có ai là an toàn từ hàm đôi của con quái vật.Những người sống sót thoát khỏi một đảo san hô bỏ hoang sau khi một học kỳ tại tàu biển bị chìm đắm bởi một con cá mập hai đầu đột biến. Nhưng khi các đảo san hô bắt đầu ngập lụt, không có ai là an toàn từ hàm đôi của con quái vật.Những người sống sót thoát khỏi một đảo san hô bỏ hoang sau khi một học kỳ tại tàu biển bị chìm đắm bởi một con cá mập hai đầu đột biến. Nhưng khi các đảo san hô bắt đầu ngập lụt, không có ai là an toàn từ hàm đôi của con quái vật.