Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Bão Mùa Hè Tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

-Xem Phim Bão Mùa Hè - Phim Bộ Việt Nam 2012 Tập 14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 -  Phim Bão Mùa Hè tập cuối

Xem Phim Bão Mùa Hè

Chuyện phim xoay quanh những con người trẻ của thế giới điện ảnh cùng một số vướng mắc từ quá khứ, với ý nghĩa “Hãy khép lại những chuyện không hay trong quá khứ để hướng đến hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn”. Phim Bão mùa hè gồm 30 tập, do công ty Kiết Tường sản xuất, được chuyển thể và Việt hóa từ phim gốc Bão tố mùa hè của Hàn Quốc